27/02/21  Tin của trường  18
Một số hình ảnh của hoạt động dạy và học trực tuyến của học sinh các lớp - trường TH Thụy An
 27/02/21  Tin của trường  11
Thực hiện theo: - Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất HS từ năm học 2017-2018;- Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành Chương trình giáo ...
 02/02/21  Tin của trường  29
Tổ chức vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid 19
 21/01/21  Tin của trường  35
Thực hiện công văn 4424/SGDĐT-CTTT của Sở GDĐT Hà Nội về việc đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, trường Tiểu học Thụy An đã triển khai nhiều biện pháp giữ ấm và hạn chế các hoạt động ngoài trời, để đảm bảo sức khỏe cho các con học sinh.
 21/01/21  Tin của trường  38
Sáng thứ 7, ngày 16/1/2021, Trường TH Thụy An làm vệ sinh môi trường, phun thuốc muỗi, khử khuẩn trong và ngoài nhà trường đảm bảo điều kiện tốt nhất để cho học sinh học tập.
 09/01/21  Tin của trường  45
Thực hiện theo công văn số 2882/UBND-YT về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện ngày 23/12/2020. Trường TH Thụy An thực hiện phun khử khuẩn và vệ sinh môi trường.