09/04/20  Tin của trường  90
LỊCH PHÁT SÓNGCHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH”(Tuần từ 13/4/2020 đến 18/4/2020)
 03/04/20  Tin của trường  176
LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH” - Tuần từ 06/4/2020 đến 11/4/2020
 30/03/20  Tin của trường  102
Thực hiện công văn số 455/UBND-YT ngày 20/3/2020, về việc tập trung triển khai tổng vệ sinh môi trường  PCDB Covid - 19.
 29/03/20  Tin của trường  173
 Lịch phát sóng dạy Toán, TV, Tiếng Anh lớp 4,5 trên truyền hình Hà Nội và HTV từ 30/3 đến 4/4/2020. Sau đây là lịch học: 
 22/03/20  Tin của trường  24
Thực hiện công văn số 455/UBND-YT ngày 20/3/2020, về việc tập trung triển khai tổng vệ sinh môi trường  PCDB Covid - 19.
 20/03/20  Tin của trường  164
Ngày 17/3/2020, Sau khi cử  cán bộ y tế tham dự lớp tập huấn do Phòng Giáo dục phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức về công tác phòng chống dịch Covid - 19, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho 100% giáo viên sử dụng máy đo thân nhiệt và các bước hướng dẫn học sinh vệ sinh các nhân.