A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Tiểu học Thụy An - Ba Vì - Hà Nội KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022

KẾT QUẢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1

NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện công văn hướng dẫn số 1199/SGDĐT-QLT ngày 13/04/2021 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 583/KH-PGDĐT ngày 13/05/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo Ba Vì về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn huyện Ba Vì;

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-THTA ngày 26/04/2021 của trường Tiểu học Thụy Anvề Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Thụy An;

Thực hiện công văn hướng dẫn số 775/PGDĐT ngày 9/07/2021 của Phòng  giáo dục và đào tạo Ba Vì về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021-2022;

Được sự chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, sự phối kết hợp chặt chẽ của ban văn hóa xã Thụy An, các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh để việc tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022 được thuận lợi.

Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Thụy An đã thực hiện tuyển sinh trực tuyến từ ngày 12/07/2021 đến ngày 14/7/ 2021 theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên; đẩy mạnh tuyên truyền tới PHHS hình thức tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh của thành phố Hà Nội; tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tuyển sinh; hướng dẫn, hỗ trợ PHHS đăng ký tuyển sinh trên các tiện ích trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe cho CB, GV, NV và cha mẹ học sinh.

Kết quả tuyển sinh trực tuyến:

Nhà trường đã tuyển sinh được 181/153 = 118,3% vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó:

Đối tượng 1: 152 học sinh

Đối tượng 2: 1 học sinh

Đối tượng 3: 28 học sinh

Đối tượng 4: 0 học sinh

* Những trường hợp còn lại nhà trường sẽ tuyển sinh trực tiếp từ ngày 23/7/2021  đến hết ngày 28/7/2021.

Sau đây là những hình ảnh ghi lại trong những ngày tuyển sinh trực tuyến

Tác giả: Đào Thị Ngọc Hải - PHT


Tác giả: Đào Thị Ngọc Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 37 trong 8 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan