08/10/21  Tin của trường  164
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021Một hoạt động ý nghĩa
 03/10/21  Tin của trường  354
Trường Tiểu học Thụy An - Học và sáng tạo
 22/09/21  Tin của trường  473
Trường Tiểu học Thụy An thực hiện dạy học trực tuyến
 04/09/21  Tin của trường  266
Trường Tiểu học Thụy An tổ chức sinh hoạt chuyên môn đầu năm học 2021-2022
 04/09/21  Tin của trường  182
Trường Tiểu học Thụy An tổ chức chuyên đề CNTT đầu năm học 2021-2022