27/06/21  Tin của trường  107
Trường Tiểu học Thụy An - Ba Vì - Hà Nội thực hiện chạy thử nghiệm tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022Lần 1: (Từ ngày 18/6/2021 đến ngày 20/6/2021)Lần 2: (Từ ngày 24/6/2021 đến ngày 26/6/2021)
 16/06/21  Tin của trường  242
 Trường Tiểu học Thụy An - Công khai Kế hoạch tuyển sinh, Quyết định về thành lập HĐTS, Thông báo về tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022
 16/06/21  Tin của trường  173
 Hà Nội thực hiện bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình GDPT mới 2018. Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021.
 12/05/21  Tin của trường  98
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm giúp học sinh nắm bắt kiến thức trong thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19, trường Tiểu học Thụy An tiếp tục dạy học trực tuyến và ôn tập tại nhà để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.