15/02/22  Tin của trường  1171
NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐẾN TRƯỜNG CỦA CÁC EM HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY AN
 14/02/22  Tin của trường  413
Các em học sinh trường TH Thụy An hồ hởi, phấn khởi, vui tươi trong ngày đầu quay trở lại trường học sau quãng thời gian dài phải học tập online ở nhà.   
 08/02/22  Tin của trường  161
KẾ HOẠCH SỐ 68/KH-UBND VV CHO HS ĐI HỌC
 27/01/22  Tin của trường  176
Ngày 26 tháng 1 năm 2022, trường TH Thụy An triển khai tập huấn phần mềm microsoft team trực tuyến cho toàn bộ giáo viên nhân viên.
 27/01/22  Tin của trường  200
KÊ HOẠCH CHUẨN BỊ CHO HS ĐẾN TRƯỜNG
 21/01/22  Tin của trường  172
TỔ CHỨC TẬP HUẤN PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG