Lễ phát động tháng An toàn giao thông tháng 9

Lễ phát động tháng An toàn giao thông tháng 9

Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, trường TH Thụy An phát động phong trào An toàn giao thông tới các em học sinh trong toàn trường. Video do các em học sinh trong nhà trường thực hiện.