13/10/21  Tin của trường  270
Ngày 13 tháng 10 năm 2021 trường Tiểu học Thụy An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức của nhà trường trong năm học 2020 – 2021, đồng thời đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp ...
 08/10/21  Tin của trường  164
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021Một hoạt động ý nghĩa
 03/10/21  Tin của trường  354
Trường Tiểu học Thụy An - Học và sáng tạo
 22/09/21  Tin của trường  473
Trường Tiểu học Thụy An thực hiện dạy học trực tuyến