19/05/22  Tin của trường  12
Chào mừng kỉ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 - 19/5/2022 ) Trường TH Thụy An phát động hoạt động " Lớp em treo ảnh Bác Hồ"Nhằm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, thể hiện lòng kính yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ kính yêu, Liên đội trường tiểu học Thụy An ...
 12/05/22  Tin của trường  12
Thông tri triệu tập tập huấn
 12/05/22  Tin của trường  29
555_QĐ công nhận giải VioEdu cấp huyện, năm học 2021-2022