A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời - Một hoạt động ý nghĩa

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Một hoạt động ý nghĩa

Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục “tự học” và “học tập suốt đời” như một sợi chỉ xuyên suốt. Đảng ta cũng xác định GD&ĐT đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân.

            Thực hiện kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021của UBND huyện Ba Vì  về việc hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Căn cứ kế hoạch số 190/KH-THTA ngày 01 tháng 10 năm 2021 về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. 

Ngày 06 tháng 10 năm 2021, trường TH Thụy An tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề “Mỗi ngày một cuốn sách hay” 

T chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng CB, GV, NV, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tô chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 được tổ chức với hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả phù họp với diễn biến của dịch COVID-19; gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021- 2030”.

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời,tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường Tiểu học Thụy An tham gia học tập, chung tay góp sức xây dựng xã hội học tập. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục đã triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, đổi mới giáo dục đào tạo theo hướng hướng giảm thuyết giảng, truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học, tăng khả năng tự học, tạo cơ hội học tập mọi lúc, mọi nơi; hướng dẫn học sinh kỹ năng khai thác, sử dụng thông tin trên Internet an toàn hiệu quả bằng những việc làm cụ thể như:

1. Mỗi lớp đều có góc “Thư viện lớp em”.

2. Đưa hoạt động của “Thư viện lớp em” và Thư viện của nhà trường đi vào hoạt động có chất lượng và hiệu quả cao.

3. Khuyến khích các thầy, cô giáo và các em học sinh trong toàn trường  truy cập Internet để tìm đọc những kiến thức hữu ích phục vụ cho việc dạy tốt, học tốt và cho cuộc sống...

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, tập thể cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường Tiểu học Thụy An tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình và đạt nhiều kết quả tốt trong học tập!

Một số hình ảnh tham gia phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề “Mỗi ngày một cuốn sách hay” 

 

 

 

Tác giả: Đào Thị Ngọc Hải - Phó hiệu trưởng


Tác giả: Đào Thị Ngọc Hải
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan